Close

Nadpis slideru

Krátký výtah

Více zde

Průmyslové řešení

bezpečnosti práce, výrobních prostojů  a operativy

Projekce výstražné a zákazové symboliky

Monitoruje okolí VZV se schopností okamžité reakce

Text Doplňující systémy pro automatizaci

Text Komplexní systémy řízení

Příběh společného projektu

Lenka ze zákaznického servisu s Vámi domluví termín schůzky s Pepou.

Pepa náš bezpečnostní technik Vám v rychlosti představí naši produktovou řadu a příklady realizace. Po analýze krizových míst ve výrobě a ,,úzkých hrdel“ v operativě, v bezpečnostním konsiliu Visap navrhneme řešení a výsledek předáme Evě.  

Eva z ekonomického oddělení zpracuje nabídky na veškeré nabízené varianty řešení.  Zároveň s ní můžete projednat možnosti rozfázování a financování projektu. Po obdržení závazné objednávky přechází zakázka do realizačního týmu Marcely a Jirky.

Marcela  dle specifikace zakázky nakonfiguruje projektor včetně grafické předlohy.

Analýza

Ve vašem provozu/prostředí zanalyzujeme nebezpečné možné situace.


Návrh

Navrhneme Vám technickobezpečnostní řešení eliminace rizik. Příklady návrhů v PDF


Prezentace

Vytvoříme pro Vás přehlednou prezentaci. Příklady prezentací v PowerPointu. Prezentace se spustí v prohlížeči.


Realizace

Fotografie z realizací najdete níže ve fotogalerii.