Close

Česká republika patří mezi země s největším množstvím pracovních úrazů

Pracovní úrazy jsou i v 21. století stále aktuálním tématem a ačkoliv většina společností dbá na pravidla BOZP, počet zranění či úmrtí vzniklých při práci stále roste. Jen v Evropské unii bylo v roce 2015 zaznamenáno 3876 smrtelných pracovních úrazů. Předešlý rok to bylo o 102 úmrtí méně. Více než pětina smrtelných pracovních úrazů připadá na oblast stavebnictví, pak na zemědělství, lesnictví a výrobu. Tři čtvrtiny všech pracovních úrazů bez smrtelných následků zahrnovaly otřesy mozku, povrchová i vnitřní zranění, vykloubení, zlomeniny a deformace.

Smrtelné úrazy při práci jsou ty, které vedou ke smrti oběti do jednoho roku po nehodě. Úrazy na pracovišti, které nemají smrtelné následky, jsou definovány jako ty, které zahrnují nejméně čtyři kalendářní dny bez práce (někdy se také nazývají „závažné pracovní úrazy“).

Kolik pracovních úrazů je v České republice?

Množství pracovních úrazů sleduje Eurostat, statistický úřad Evropské unie. Když se podíváme na jeho zaznamenané statistiky pracovních úrazů v celé EU, Česká republika patří k zemím, kde je míra pracovních úrazů mezi nejvyššími. Jde o 3,24% na 100 tisíc zaměstnaných lidí. To znamená, že na 100 tisíc zaměstnanců připadá 3240 pracovních úrazů. V množství úrazů nás předčí jen Rumunsko, Litva, Bulharsko, Portugalsko a Lucembursko.

Přístup zaměstnavatele jako hlavní faktor

Stále se ukazuje, že hlavní zodpovědnost za zranění a úmrtí v zaměstnání nese zaměstnavatel. Bezpečnost páce je ve většina firem nedostatečná a i když splňuje zákonem dané směrnice, existuje celá řada způsobů, jak ji zvýšit a zajistit tak zaměstnancům bezpečnější prostředí pro práci. Naše společnost Visap s.r.o. je k dispozici každé firmě, která chce takové prostředí zajistit. Uděláme návrh na míru a za pomoci certifikovaných technologií zvýšíme BOZP tak, abychom eliminovali riziko pracovních úrazů na minimum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *